Certificaten

Als klant kunt u Signa Terra aanspreken op haar kernwaarden: helderheid, eerlijkheid en kwaliteit. Deze kernwaarden zijn ook verankerd in diverse certificaten. Met name het Groenkeur-label garandeert een kwalitatief hoogwaardige manier van tuinaanleg en -onderhoud.

Groenkeur Tuinaanleg & Tuinonderhoud

Wij zijn een Groenkeur-hovenier. Dat betekent dat wij onszelf vakbekwaam mogen noemen. Wij leveren kwaliteit en geven 12 maanden Groenkeur-tuingarantie aan onze particuliere opdrachtgevers. Er zijn concrete eisen voor de oplevering van de tuin. Bij de offerte merkt u al dat u te maken heeft met een kwaliteitshovenier. Onze offertes zijn duidelijk en voorzien uitsluitend in haalbare beloftes. Vraag ook om het garantiecertificaat bij oplevering van de tuin.

Als u meer wilt weten over kwaliteitsnormen, download dan de Groenkeur Beoordelingsrichtlijn (BRL) Tuinaanleg & Tuinonderhoud of de Algemene consumentenvoorwaarden Groenkeur hovenier.

Controleur Handboek bomen

Controleur Handboek BomenSigna Terra is in het bezit van de licentie voor het Handboek Bomen. In dit handboek staan gestandaardiseerde normen, procedures en regelgeving ten aanzien van bomen en werkzaamheden aan of nabij bomen in de buitenruimte.

Bij werkzaamheden waar het Handboek Bomen van toepassing wordt verklaard, kunnen alle partijen er van verzekerd zijn dat de kwaliteit is geborgd. Om dit zeker te stellen is de Resultaatsmeter opgesteld. Aan de hand van de Resultaatsmeter worden er per boom uniforme vragen gesteld, waaraan de boom moet voldoen. Deze vragen gaan over o.a. het invullen van het logboek, snoeizorgvuldigheid, doorrijhoogte, stamschot, vrijkomende materialen, schade, enz. Om met de Resultaatsmeter te mogen werken moet de controleur in bezit zijn van het certificaat Controleur Handboek Bomen. Sinds juni 2016 is Signa Terra in het bezit van het certificaat Controleur Handboek Bomen.

Overig

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn begrippen die van groot belang zijn voor ons en ons werk. Maar we kunnen wel roepen dat het bij Signa Terra allemaal op orde is, maar liever bewijzen we dat door ons bedrijf en ons materieel te laten certificeren door onafhankelijke partijen. Hier onder treft u al onze actuele certificaten aan die u tevens kunt downloaden.

Certificaten

 WKA-gegevens