De-strook

Onderhoud recreatieterreinen Stichtse Groenlanden

Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en het Plassenschap Loosdrecht  gaan we een aantal recreatieterreinen onderhouden. Dat houdt in dat we op de terreinen zwerfvuil gaan verwijderen,  het zandstrand opschonen en maaiwerk gaan uitvoeren. Het gaat om ‘De Strook’, ‘Landterreintjes’, ‘Honswijkerplas’, ‘Heukse Waard’, ‘Het Waal’ en ‘Het Waal Oost’.