WP_005231-2-300x151

Opschonen natuurvriendelijke oevers Noordzeekanaal

– Signa Terra is eind 2015 gestart met een grote opschoonronde van de natuurvriendelijke oevers ‘Zuiderpolder en Spaarnwoudepolder’ aan het Noordzeekanaal. Deze opdracht komt via Van Doorn Geldermalsen. Wie denkt aan het Noordzeekanaal, denkt vast niet direct aan de natuur. Toch herbergt deze belangrijke verbinding naar de haven en binnenland een bijzondere en diverse levensgemeenschap, die gebonden is aan het brakke water op het kanaal. Ten westen van veerpont Buitenhuizen zijn aan weerszijden van het kanaal natuurvriendelijke oevers aangelegd.

De oevers waren verschillende jaren achtereen niet onderhouden. Het resultaat was dat de wandelpaden nauwelijks gebruikt konden worden en de vogel-kijk-schermen niet meer toegankelijk waren. Door de opschoning kan er weer optimaal ruimte geboden worden aan de natuur.

Signa Terra heeft allereerst een aantal aanwezige eilanden vrij gemaakt van begroeiing. Daarnaast zijn al de wild opgekomen bomen, struiken en bramen verwijderd. Ook is er een aantal natte rietvelden gemaaid. Tevens heeft Signa Terra een reconstructie uitgevoerd van broedplaatsen voor ijsvogels en oeverzwaluwen. De diverse (vogel)uitkijkpunten binnen de natuurvriendelijke oevers werden voorzien van vernieuwde publieksborden met informatie over de flora en fauna binnen dit gebied.