Beuningen-website-1-300x225

Aankleding wijk Olden Tempel, Beuningen

Signa Terra heeft afgelopen maart werkzaamheden verricht voor de gemeente Beuningen. De herstructurering  van de wijk zorgde voor nieuwe plantvakken die aangeplant moesten worden met heesters en bomen. De gemeente Beuningen heeft gekozen voor een aantal fruitboomsoorten met onderbeplanting als o.a. Spiraea, Buddleya en Cotoneasters. Het plan is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 is afgelopen maart afgerond en opgeleverd. Nadat de civieltechnisch aannemer haar werkzaamheden heeft afgerond kan fase 2 van start gaan. Signa Terra heeft over beide fases het onderhoud.