nedereindse-plas_9997-2-720x208-1-300x87

Achterstallig onderhoud Nedereindse Plas in IJsselstein

De Nedereindse Plas is een recreatiegebied in de provincie Utrecht, aan de westzijde van de A2. De plas is ontstaan door zandwinning voor de aanleg van de A2 en de woningbouw. De plassen zijn, vanwege de aanwezigheid van bouw- en sloopafval, niet geschikt voor zwemrecreatie. Ook de groenvoorzieningen op het terrein waren al geruime tijd niet meer onderhouden.  

Achterstallig onderhoud
Signa Terra gaat een groot deel van het achterstallig onderhoud op het recreatieterrein wegwerken en de omgeving veiliger en overzichtelijker maken. Het werk bevat onder andere het snoeien van laanbomen en hakhout, rooien van bossages en bomen, het verwijderen van stobben en het inzaaien van gerooide beplantingsvakken.

Toekomst: sanering en herinrichting
De komende jaren vindt een sanering van de het recreatiegebied plaats. Na de afwerking van de onderwatertaluds wordt beoordeeld of de Nedereindse Plas alsnog geschikt gemaakt kan worden voor waterrecreatie. Als dat zo is, is een totale herinrichting van het gebied noodzakelijk.