34513765476_1c41a1d2f5_o-300x169

Boomfeestdag op verzorgingsplaats A7

Tijdens de landelijke boomfeestdag op 22 maart plantten de kinderen uit groep 6 en 7 van OBS De Plaats uit Abbekerk twaalf Iepen op de verzorgingsplaats Broerdijk aan de A7 in de gemeente Medemblik. Daarbij kregen zij hulp van burgemeester Frank Streng van de gemeente Medemblik, Arno Valkhof van Rijkswaterstaat, Riena Tienkamp van Staatsbosbeheer. De schoolkinderen arriveerden in een oude schoolbus om de bomen symbolisch te planten. Tevens werden er wilde bloemen gezaaid en een bio-based bankje geplaatst, als gebaar dat men een duurzame koers vaart.

Van Doorn helpende hand

Van Doorn verleende aan dit evenement medewerking aan Rijkswaterstaat. Dit hield in: het uitzetten in een cirkelvorm en vervolgens het graven van de boomgaten, plaatsen van de bomen met ondergrondse verankering, en het begeleiden van de kinderen tijdens het evenement. In zeer korte tijd is dit door  Van Doorn (vestiging Middenmeer), samen met de deskundigheid van Signa Terra  in gang gezet en gerealiseerd.

Bomen verbinden

Medemblik was dit jaar door de provinciale Commissie Boomfeestdag gekozen tot Accentgemeente , een gemeente die in een bepaald jaar extra aandacht besteedt aan Boomfeestdag. De stichting vierde haar 60 jarig jubileum, met het thema: ‘Bomen Verbinden’. Vanwege dit jubileum gaven Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat de Stichting Boomfeestdag zeven boomcirkels cadeau.

Speciale toekomstboom

Een van de bomen is een toekomstboom, deze kreeg bij het planten een tijdcapsule mee. Hierin zitten boodschappen, tekeningen en notities van de kinderen voor de toekomst. De boom is gemarkeerd met een herdenkingspaaltje van One Tree per Child’, een organisatie die er wereldwijd naar streeft elk kind voor de tiende verjaardag een eigen boom te laten planten.

Biologisch zaad en biobased bankje

Ook strooiden de kinderen streekeigen biologisch zaad van wilde bloemsoorten om een Honey Highway voor bijen te creëren. Bij de boomcirkel werd een uniek biobased bankje geplaatst, met riet als grondstof, dat past goed in de duurzame koers van Rijkswaterstaat.

Natuureducatie: bomen dragen bij aan de kwaliteit van onze omgeving

Burgemeester Frank Streng: “Natuureducatie voor de jeugd is belangrijk, het gaat om hun toekomst. Het maakt kinderen bewust dat bomen bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving, bijvoorbeeld door de CO2 in de lucht te verminderen.”