Projecten

Herstel onderwaterprofiel Strijkviertel in Utrecht

In recreatiegebied Stijkviertel heeft Signa Terra in opdracht van Recreatieschap de Stichtse Groenlanden het onderwaterprofiel op hoogte gebracht. In de loop van de jaren was het zand weggespoeld naar diepere delen, waardoor de ondergrond van het zwemgedeelte te steil afliep. Dit was gevaarlijk.  Signa Terra heeft 200 m³ zand aangebracht om de helling weer flauw te maken. Het afschot is 6 cm per meter gemaakt.

“Het was een mooie klus en het werk is naar tevredenheid afgerond. Vanwege het mooie zomerweer waren er veel recreanten aanwezig en zijn we extra vroeg begonnen. Rond 11.00 uur was de klus klaar en kon het strand voor iedereen weer open”vertelt Maarten van Rijkswijk (uitvoerder).

De plas Strijkviertel is een recreatiegebied waar duizenden mensen per jaar recreëren. De plas is geschikt voor zwemmen, surfen en vissen vanaf de steigers. In het omliggende terrein is het heerlijk sporten, zonnen, wandelen, picknicken etc. Rondom de plas is een fiets- en wandelpad aangelegd. Ook vinden er in dit gebied evenementen plaats.

Nieuwe laanbomen voor de Nieuweweg in Zoeterwoude

Wethouder Kees den Ouden plantte de eerste boom op de Nieuweweg in Zoeterwoude op 16 november 2017. Het is de eerste van de in totaal 141  Elzen die als laanbomen worden geplant, ter vervanging van de onlangs gerooide Iepen en Linden. Signa Terra B.V., het bedrijf voor integrale groenvoorziening, dat zich in de loop van de jaren heeft gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van de groene buitenruimte, kreeg de opdracht om het werk uit te voeren. Als eerste heeft Signa Terra de aanwezige  bomen gerooid, graszoden verwijderd en de grond verbeterd. Daarna kon de nieuwe aanplant starten.

Het ging niet goed met de bomen langs de markante verbindingsweg tussen Zoeterwoude Weipoort en Zoeterwoude-Dorp. De laanbomen waren ziek. De standplaats van de bomen bleek niet in orde en de Iepen hadden de beruchte Iepenziekte. Dat er wat moest gebeuren was voor iedereen duidelijk.

Draagvlak
Het punt lag gevoelig bij omwonenden en het kostte wat moeite om het besluit rond te krijgen. Toch kan de ingreep nu rekenen op voldoende draagvlak bij omwonenden. “Het lijkt op zich geen spectaculaire klus, toch had het nog veel voeten in de aarde om dit project tot een goed einde te brengen. Uiteindelijk is iedereen nu blij dat de Nieuweweg eindelijk wordt aangepakt.” vertelt Iris Janssen, Adviseur Groen beleid en beheer bij de gemeente Zoeterwoude. “We zijn zeer te spreken over de inzet van Signa Terra, vanwege hun flexibele houding en prettige samenwerking.”

Een goede basis
De groeiplaatsomstandigheden van bomen zijn bepalend voor het behalen van het beoogde eindbeeld. Als de groeiplaats niet in orde is, dan uit zich dat in een tegenvallende groei en een vervroegde uitval. Bomen ontlenen hun stabiliteit aan het wortelgestel en doorwortelbare ruimte. Daarom heeft Signa Terra na het rooien van debomen, de  graszoden verwijderd en de grond verbeterd. De berm is daarbij diep doorgespit en vermengd met teelaarde. Teelaarde is goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen. Als finishing touch is er een schrale topgrond over de berm uitgestrooid. Daarna kon het planten van de nieuwe bomen beginnen.

Nieuwe aanplant
De nieuwe bomen  zijn elzen (Alnus Cordata) van circa 6 meter hoog. Het gaat om in totaal 141 stuks over een lengte van in totaal 1,4 kilometer lengte. Nieuwe aanplant over een dergelijke lengte in een open poldergebied, levert direct een strak resultaat op.

Lang verwacht
Op 16 november plantte wethouder Kees den Ouden officieel de eerste boom. “Deze wethouder heeft zich jarenlang ingezet om de renovatie van de beplanting voor elkaar te krijgen.’’ vertelt Iris Janssen. ‘’Toen ik begon aan mijn wethouders carrière was dit het eerste raadsstuk om te behandelen  en nu ik aan het einde van mijn ambtsperiode zit sluit ik het hoofdstuk af met nieuwe bomen! Lang verwacht, veel gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. ’’ aldus Wethouder den Ouden.

Renovatie plantvakken Krimpenerwaard

In de gemeente Krimpenerwaard heeft Signa Terra de plantvakken gerenoveerd. Het werk is een onderdeel van een groot renovatieplan van de gemeente. Signa Terra heeft de bestaande beplanting gerooid, de vakken omgespit en voorzien van nieuwe grond en ingezaaid of klaargemaakt voor het aanplanten in het najaar.

Om de groei van onkruid tegen te gaan, zijn de vakken waar geen nieuwe grond in is gegaan, tijdelijk ingezaaid met Phacelia (Phacelia tanacetifolia). Dat is een echte bijenplant die vanwege de nectar veel bezocht wordt door honingbijen en hommels.

In de zomer hebben de wethouder een rondje gemaakt en ze waren erg enthousiast over het resultaat. Signa Terra voert naast deze renovatieklus tevens het periodiek onderhoud uit van al het groen in de gemeente Krimpenerwaard. Het gaat daarbij met name om schoffel- en snoeiwerk.

Bomenkap Geldermalsen

Na een VTA controle bleek dat 200 bomen in de gemeente Geldermalsen in slechte conditie waren en gekapt moesten worden. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding kreeg Signa Terra de opdracht om het werk uit te voeren. VTA staat voor: Visual Tree Assessment. Het is een door Claus Mattheck en Breloer ontwikkelde boomveiligheidscontrole waarbij interne gebreken ontdekt kunnen worden aan de hand van een visuele controle van de boom.

Westraven kruidenmengsel

In het voorjaar van 2017 heeft Signa Terra een kruidenmengsel ingezaaid bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat in Utrecht. Om de bermen bijvriendelijk te maken is een stuk gazon omgefreesd en ingezaaid. Vermeulen heeft er een bijenkast gezet en er is een platform geplaatst waar medewerkers van Rijkswaterstaat bij mooi weer kunnen vergaderen of pauzeren.

Mecklenburgstraat Leiden

In samenwerking met Eibe, de speeltoestellenleverancier, heeft Signa Terra de speelplek aan de Mecklenburgerstraat in Leiden aangepast. Omwonenden hebben vooraf hun wensen kenbaar kunnen maken tijdens een bewonersavond.  

De speelplek aan de Mecklenburgerstraat is onderdeel van Het Singelpark Leiden, een uniek park dat een groot deel van de Leidse binnenstad omringt en een totale singelrand heeft van 6,3 kilometer.

Singelpark Leiden

Het Singelpark bestrijkt een groot deel van de Leidse binnenstad; het projectgebied beslaat het gehele gebied rondom de 6,3 kilometer lange singelrand. Een van de deelprojecten van het Singelpark betreft de Singelparkroute. 

Singelparkroute
De Singelparkroute verbindt de parkdelen van het Singelpark in Leiden als parels aan een snoer met paden en bruggen met elkaar. Via deze route wordt het Singelpark om Leiden als één samenhangend park ervaren. Zo wordt de parkbezoeker op haar wandeling getrakteerd op allerlei bijzondere parkelementen. Unieke parken, botanische tuinen maar ook kleine geveltuinen of lokale buurtinitiatieven kleuren de route.

Samenwerking
De Singelparkroute wordt aangelegd door Signa Terra. Opdrachtgever is de gemeente Leiden. Voorafgaand aan de aanleg vindt overleg plaats met omwonenden, de Vereniging van Eigenaren, woningbouwverenigingen, de aanliggende Hortus Botanicus en het Museum Volkenkunde. Samen maken wij het langste, mooiste en spannendste stadspark. Een park om te sporten en cultuur te beleven, natuur en historie te ontdekken, rust te vinden en mensen te ontmoeten. Het is een bijzonder project voor Leiden maar zeker ook voor Signa Terra. Oplevering: 14 april 2017.

Spoed kap Monumentale beuk

Tijdens het onderhoud aan een particuliere tuin bleek een monumentale beuk dusdanig aangetast dat deze elk moment zou kunnen omvallen. Daarom heeft Signa Terra met spoed een kapvergunning aangevraagd en de boom gekapt.