IMG_0759-300x225

Certificaat GK Boomverzorging behaald

Wij van Signa Terra zijn blij met dit certificaat omdat dit een beoordelingsrichtlijn is bestemd voor werkzaamheden in het groene domein. Deze beoordelingsrichtlijn voldoet aan minimaal dezelfde eisen als ISO 9001. Deze beoordelingsrichtlijn noemt nog extra, vakspecifieke normen.  Dit certificaat bevestigt dat we door middel van methoden voor borging en beheersing in het kwaliteitsmanagementsysteem, aan de eisen van de klant voldoen.

De borging en beheersing kennen negen hoofdpunten:
1. een gezonde bedrijfsvoering;
2. de inzet van vakkundig personeel;
3. een beheersbaar proces;
4. communicatie met klanten en met het eigen personeel;
5. een periodieke kennisdeling en training;
6. een werkmethode volgens de laatste stand van de techniek;
7. de groene kwaliteit;
8. groene nazorg;
9. verbetermanagement.