Trekker-met-aanhanger-720x208-2

Certificering

Als klant kunt u Signa Terra aanspreken op haar kernwaarden: helderheid, eerlijkheid en kwaliteit. Deze kernwaarden zijn ook verankerd in diverse certificaten. 

Controleur Handboek bomen

Signa Terra is in het bezit van de licentie voor het Handboek Bomen. In dit handboek staan gestandaardiseerde normen, procedures en regelgeving ten aanzien van bomen en werkzaamheden aan of nabij bomen in de buitenruimte.

Bij werkzaamheden waar het Handboek Bomen van toepassing wordt verklaard, kunnen alle partijen ervan verzekerd zijn dat de kwaliteit is geborgd. Om dit zeker te stellen is de Resultaatsmeter opgesteld. Aan de hand van de Resultaatsmeter worden er per boom uniforme vragen gesteld, waaraan de boom moet voldoen. Deze vragen gaan over o.a. het invullen van het logboek, snoeizorgvuldigheid, doorrijhoogte, stamschot, vrijkomende materialen, schade, enz. Om met de Resultaatsmeter te mogen werken moet de controleur in bezit zijn van het certificaat Controleur Handboek Bomen. Sinds juni 2016 is Signa Terra in het bezit van het certificaat Controleur Handboek Bomen.

Overig

Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid zijn begrippen die van groot belang zijn voor ons en ons werk. Maar we kunnen wel roepen dat het bij Signa Terra allemaal op orde is, maar liever bewijzen we dat door ons bedrijf en ons materieel te laten certificeren door onafhankelijke partijen. Hier onder treft u al onze actuele certificaten aan die u tevens kunt downloaden.

Certificaten

Groenkeur BRL Groenvoorziening

Groenkeur BRL Boomverzorging

Erkenning leerbedrijf ECABO

Certificaat ISO 14001

ISO 9001

VCA **

CO2 Bewust niveau 5

Certificaat Excellent Leerbedrijf

Certificaat PSO Trede 3

Groenkeur BRL Kleurkeur 2019

 

WKA-gegevens

Uittreksel KvK

G-rekening overeenkomst

Verklaring betalingsgedrag loonheffingen

Leveringsvoorwaarden Business_to_Business VHG

Algemene Consumentenvoorwaarden