Handboek-Bomen-300x201

Controleur Handboek Bomen

Het Handboek Bomen kan worden voorgeschreven door opdrachtgevers. Signa Terra is in het bezit van de licentie voor het Handboek Bomen. In dit handboek staan gestandaardiseerde normen, procedures en regelgeving ten aanzien van bomen en werkzaamheden aan of nabij bomen in de buitenruimte.

Bij werkzaamheden waar het Handboek Bomen van toepassing wordt verklaard, kunnen alle partijen er van verzekerd zijn dat de kwaliteit is geborgd. Om dit zeker te stellen is de Resultaatsmeter opgesteld. Aan de hand van de Resultaatsmeter worden er per boom uniforme vragen gesteld, waaraan de boom moet voldoen. Deze vragen gaan over o.a. het invullen van het logboek, snoeizorgvuldigheid, doorrijhoogte, stamschot, vrijkomende materialen, schade, enz. Om met de Resultaatsmeter te mogen werken moet de controleur in bezit zijn van het certificaat Controleur Handboek Bomen. Sinds juni 2016 is Signa Terra in het bezit van het certificaat Controleur Handboek Bomen.