VDC10007pic4-300x201

Maaibestek – Gemeente Maassluis

Signa Terra is begonnen aan haar eerste maairondes voor het maaien van ruw gras in de gemeente Maassluis. Het wordt voornamelijk machinaal gemaaid in de bermen op het talud. Daarnaast worden de obstakels handmatig gemaaid. De overeenkomst loopt tot eind maart 2015. Middels een maai/zuigcombinatie worden de velden met bollen ontdaan van gras, waardoor de groei van de bollen gewaarborgd blijft.