Groene-weg-720x208-2

MVO

Signa Terra werkt in de buitenruimte met het verzorgen groen. Wij verdienen ons brood in de buitenruimte en zijn afhankelijk van onze medewerkers. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met de wereld en de mensen om ons heen omgaan. Dat doen we bijvoorbeeld door actief te werken aan het terugdringen van onze carbon footprint, met de inzet van milieuvriendelijk materieel en door voorlichting te geven over veilig werken. Ook hebben we ons aangesloten bij diverse branche- en keteninitiatieven die een duurzaam bedrijfsleven nastreven.

Signa Terra is onderdeel van de Leeuwenstein Groep. Alle duurzaamheidsinitiatieven worden op groepsniveau geïnitieerd. Raadpleeg voor ons volledige MVO-beleid, de website van de Leeuwenstein Groep.

Arbeidsparticipatie

Signa Terra zet zich intensief in om mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan werk te helpen. Zo hebben wij in het voorjaar van 2017 drie medewerkers aangenomen via Werkzaak Rivierenland in Tiel. Mensen met een beperking zijn bij ons welkom om deel te nemen aan het arbeidsproces. Signa Terra beschikt over het certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) Trede 2.

Gastlessen op scholen

Signa Terra draagt bij aan de ontwikkeling van het groene onderwijs door het geven van gastlessen op VMBO en MBO scholen. Daarnaast biedt ons bedrijf ook een stageplek aan docenten om hun actuele kennis te verrijken.

Deelname branche platforms

Signa Terra neemt actief deel aan diverse platforms om een positieve wisselwerking te stimuleren tussen praktijk en theorie. Zo is Signa Terra lid van de Vakorganisatie VHG, waar hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters uit alle delen van Nederland elkaar ontmoeten en informatie en kennis uitwisselen. Vakorganisatie VHG heeft overleg met een breed spectrum aan maatschappelijke organisaties zoals o.a. Stadswerk, CROW, NVTL, IVN en De Groene Stad, Stichting iVerde.

Maatschappelijke organisaties

  • Stadswerk is dé vereniging van actieve gemeenten, betrokken bedrijven en gedreven professionals actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving.
  • CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus die samen met partners slimme en praktische oplossingen bedenkt voor vraagstukken in infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.
  • NVTL is de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en landschapsarchitectuur die zich inzet voor de kwaliteit van het vakgebied en de vakontwikkeling in theorie en praktijk.
  • IVN is de organisatie die, door middel van natuureducatie, activiteiten en cursussen kinderen, volwassenen en ouderen de natuur van dichtbij laat beleven.
  • De Groene Stad heeft als ambitie om door het geven van voorlichting, het belichten van succesvolle praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetenschappelijke inzichten het ‘groene denken’ te stimuleren. Ze publiceert dan ook met regelmaat nieuwe en actuele informatie.
  • De Stichting iVerde werkt, namens ondernemers, aan de bewustwording van de waarde van groen in onze samenleving. Door het geven van ‘harde’ argumenten wil zij voorkomen dat groen een sluitpost wordt op de begroting van gemeenten en bedrijven.