Groene-weg-720x208-2

Signa Terra gediplomeerd Kleurkeur gevorderden

Onlangs slaagden enkele medewerkers van Signa Terra voor de opleiding Kleurkeur gevorderden. We zijn hiermee een van de eerste onderaannemers in Nederland die zich hierin diplomeren.

Samen zorgen voor een mooie en duurzame buitenruimte

Door te werken volgens de kwaliteitseisen van Kleurkeur waarborgen we de uitvoering van ecologisch bermbeheer. Zo zorgen we nog beter voor een mooie en duurzame buitenruimte voor mens en dier.

Wat is Kleurkeur?

Kleurkeur werd in 2019 ontwikkeld door De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur. Het doel van  Kleurkeur is het vergroten van de biodiversiteit van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer.

Waarom een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer?

Bermen en groenstroken zijn van levensbelang voor de biodiversiteit. Met de huidige achteruitgang van insecten is ecologisch beheer van bermen en groenstroken hard nodig. Dat gebeurt onder andere door het zaaien en planten van kruiden en planten. Die zorgen voor voedsel voor vlinders, rupsen, bijen en andere insecten en biedt ze een veilige plek om te overwinteren. Meer weten over Kleurkeur? Kijk op www.vlinderstichting.nl