DorjUqzW4AIh7Fh

Signa Terra praat mee over toekomst groen onderwijs

Op 4 oktober vond een informatief gesprek plaats tussen een selectie van groene ondernemers van de Branchevereniging VHG met leden van de VVD fractie over de toekomst van groen onderwijs in Nederland. Vanuit de VHG was Signa Terra als groene ondernemer aanwezig bij dit gesprek, naast de andere ondernemers, Hoek Hoveniers, Weverling Groenprojecten, Loohorst Landscaping en De Groot Hoveniers. Het gesprek vormde een toelichting op het al eerder door de VHG uitgebrachte advies namens de groene sector. In de zomer van 2019 neemt de minister van OCW een besluit over de toekomst van het groene onderwijs. 

Aanleiding voor het informatieve gesprek was een kritisch rapport van de onderwijsinspectie over de Agrarische Opleiding Centra (AOC’ s) waarbij kanttekening werden gezet bij de kwaliteit van het onderwijs, de geringe doorstroming vanuit VMBO naar MBO en de relatief snelle krimp in deze sector. AOC bestuurders is daarom gevraagd om kwaliteitsmaatregelen te formuleren om de toekomst groen onderwijs te borgen. Eind oktober moeten alle MBO instellingen, zowel de AOC als de Regionale Opleidingscentra (ROC), hun kwaliteitsagenda’s bij de minister inleveren.

De VVD fractie wil het bedrijfsleven een duidelijke positie geven bij het bepalen van de toekomst van het onderwijs. Samenwerking met het bedrijfsleven op het gebied van de invulling en uitvoering van het groene onderwijs is noodzakelijk om vraag en aanbod in de markt goed op elkaar te laten aansluiten. Actuele thema’s als vergroening van steden, duurzaamheid, water, biodiversiteit etc. vragen om een andere groenprofessional. Expertise hierover is aanwezig bij bedrijven en toeleveranciers.