WP_20141128_003-300x168

Skatepark Broekplein – Gemeente Leiden

Het Broekplein in Leiden was dringend aan renovatie toe. Het asfalt en de speeltoestellen waren versleten. Daarnaast werd het plein gebruikt  door jongeren die tot ’s avonds laat rondhingen, luid pratend, schreeuwend en afval achterlatend. Door overleg tussen de gemeente Leiden en buurtbewoners is gezocht naar een oplossing waarin alle partijen zich konden  vinden.

Uit de informatieavond met de buurt bleek dat er wel behoefte was aan een plek waar de jeugd kon skaten.  Daarnaast was er behoefte aan natuurlijk, avontuurlijk spel en aan interactie tussen de skaters en de kleinere kinderen.

 Synergie

Gemeente leiden stelde het schetsontwerp en een programma van eisen op. De gemeente had geen enkele ervaring met de integratie van de verschillende noodzakelijk disciplines voor zo’n skatepark. Vandaar dat de gemeente Leiden Signa Terra (groendeskundige) en 2Move (buitenruimte) heeft benaderd om samen tot een plan te komen. Signa Terra heeft StadWaterLand gevraagd om expertise in te brengen op het gebied van groenontwerp.“Er is gekozen voor deze aanpak omdat we als  gemeente Leiden benieuwd waren hoe de markt ons hierin kon ondersteunen. Belangrijke afweging voor ons was in dit geval dat men zo’n dergelijke aanpak alleen doet wanneer er een rotsvast vertrouwen is in de deskundigheid en betrouwbaarheid van de betrokken partijen”, aldus Maarten Bekkers, beheerder groen en spelen van de Gemeente Leiden.

Randvoorwaarden

De gemeente Leiden had wel een aantal randvoorwaarden gesteld die vanuit de bewoners waren geformuleerd. De drie partners hebben daar ook randvoorwaarden aan toegevoegd die betrekking hadden op de totale integratie van spelen in het groen, een aantrekkelijke skatebaan en veiligheid. Middels gespreken met skaters werd duidelijk waar een goede skatepark aan moest voldoen. Verder is buurtparticipatie een belangrijk aspect geweest in de haal- en draagbaarheid in de omgeving.

De kracht van deze samenwerking uitte zich in begrip voor elkaars expertise en zorgen dat de beschikbare kennis elkaar versterkt zodat in relatief korte periode van briefing tot oplevering een succesvol project kan worden opgeleverd. De vraag van de gemeente werd in maart 2014 gesteld. Inmiddels is het park opgeleverd en werd het 19 december 2014 officieel geopend.

Het ontwerp

Het moest dus een totaalconcept worden waarbij Signa Terra zijn input leverde voor het ‘groene spelen’ deel van het park, 2Move zijn kennis inbracht voor een perfecte skatebaan en StadWaterLand voor de symbiose tussen buurbewoners en gebruikers van het plein. Uiteindelijk waren de uitgangspunten duidelijk. Het park moest voldoen aan: aantrekkelijke skate- en BMX-park, avontuurlijke speelmogelijkheden, transparant, overzichtelijk en organisch. Skateplekken zijn er voldoende in Leiden. De nadruk moest liggen op een skate park. Het eindresultaat is een unieke skatepark in de weide omtrek van Leiden. Voor drie partijen die elkaar niet kenden maar die in een zeer korte periode  toch met de eerste voorstellen diende te komen, was de samenwerking succesvol te noemen. Tussen opdracht en start van de werkzaamheden zaten 4 maanden.

Klik hier voor het inrichtingsplan.

Deze diashow vereist JavaScript.