023-300x225

Inhaalslag stroomlijn Goilberdingerwaard

Signa Terra heeft in opdracht van de Stichting Het Geldersch Landschap ongewenste vegetatie in de Baarsenwaard en Goilberdingerwaard verwijderd. Dit werk valt binnen het project Stroomlijn van Rijkswaterstaat: Teveel struiken en bomen in de uiterwaarden kunnen de doorstroming van rivierwater naar zee belemmeren. Dit vormt een bedreiging voor de mensen die langs de rivieren wonen, werken en recreëren. Daarom neemt Rijkswaterstaat samen met partners diverse maatregelen. Eén daarvan is het zorgvuldig beheer van begroeiing in de uiterwaarden.

Het werk vond plaats in de Goilberingerwaard dat gelegen is in de gemeente Culemborg aan de zuidoever van de Lek. Het gebied bestaat uit een afwisseling van open water, moeras, vochtig grasland, natuurlijke rivieroevers en struweel. Het gebied is een uiterwaard net natuurwaarden en is dus per definitie kwetsbaar. Signa Terra moet dan ook zijn materieel en uitvoeringswijze hierop aanpassen. Het werk vangt aan in het najaar van 2015.

Woensdag 2 september 2015  startte Signa Terra met de werkzaamheden in de uiterwaarden bij Culemborg. Voorafgaande aan de werkzaamheden is een informatiebijeenkomst georganiseerd om uit te leggen hoe Signa Terra het werk gaat aanpakken. Een aantal jaren gelden is namelijk vrij roekzichtloos te werk gegaan. Maarten van Rijswijk  (uitvoerder), Christian van Gelderen (voorman), Laura Kleinsman (werkvoorbereider) en Fons van Rijckevorsel van Kessel (bedrijfsleider) waren aanwezig namens Signa Terra. Omroep Gelderland heeft hier opnames van gemaakt. Kijk hier voor de beelden. Voor de maatregelenkaart, klik hier.