43791276444_c712092a14_o_VERKLEIND

Uitbreiding werkzaamheden Leiden

In 2020 bestrijden we voor de gemeente Leiden het onkruid op verhardingen voor perceel 4 Centrum en Noord. Een mooie uitbreiding van onze werkzaamheden voor de gemeente.

Onze aanpak

Signa Terra werkt afwisselend met hete lucht, infra rood, stoom en heet water. Door consequent verschillende beheermethodes toe te passen en deze af te stemmen op de groeicurve van onkruidgewassen, vindt er een uitputtingsslag plaats. Dit verlaagt uiteindelijk de onkruiddruk.

Werkplanning afgestemd op situatie

De uitvoerder schouwt het gebied wekelijks. Alle waarnemingen worden genoteerd in een groenbeheerssysteem. Op basis daarvan maakt Signa Terra de werkplanning. Representatieve openbare ruimten en het winkelgebied krijgen bij het onderhoud extra aandacht. Probleemgebieden waar extra ingrepen nodig zijn, worden nauwlettend in de gaten gehouden, zodat op tijd ingegrepen kan worden.

Voorkomen van hinder

In het centrum en overige winkelgebieden vinden de werkzaamheden zoveel mogelijk op maandagmorgen plaats. De parkeerdruk is dan het laagst. Op hoofdwegen werkt Signa Terra buiten de spits en winkeltijden. Signa Terra gebruikt rijdende afzettingen om het verkeer zo min mogelijk te hinderen.

Vragen of opmerkingen?

De voormannen die de onderhoudsploegen leiden, zijn het aanspreekpunt voor de werkzaamheden. Heeft u een klacht of wilt u iets melden? Dat kan via de website van de gemeente Leiden.