20201008_132217

Vergroening Minervalaan Leiden

Een nog groenere stad. Dat is de ambitie van de gemeente Leiden. In het kader van de Groene Kansen Kaart worden in Leiden diverse locaties vergroend. Zo ook op de Minervalaan.

Van steen naar groen

De oude situatie bestond uit voetpaden met betonklinkers. Om meer vergroening te realiseren, verwijderden we de voetpaden en werden 23 parkeerplaatsen opgebroken. De stenen vervingen we door een waterdoorlatende halfverharding (Stabilizer). Ook pakten we de oude berm aan en hebben we die geschikt gemaakt voor en ingezaaid met een kruidenmengsel.

Wat hebben we gedaan?

 • Aanbrengen van boombescherming (stamommanteling).
 • Kort afmaaien van de oude berm.
 • Frezen van de oude berm inclusief het frezen van het talud.
 • Het opbreken van betonklinkers uit de voetpaden en parkeerplaatsen.
 • Ontgraven van het cunet waarna het vrijgekomen zand verwerkt en doorgespit is in de oude berm.
 • Verplaatsen van de trottoirbanden.
 • Verplaatsen van drie lichtmasten.
 • Aanbrengen van nieuwe trottoirkolken.
 • Leveren en aanbrengen van menggranulaat.
 • Leveren en aanbrengen van lava.
 • Leveren en aanbrengen van Stabilizer.
 • Inzaaien van het talud en vlakke delen met kruidenmengsel.

Dit project is een mooie samenwerking tussen Signa Terra en Van Doorn.